Wanneer pro deo advocaat Tilburg?

Inkomens- en vermogensgrenzen pro deo advocaat Tilburg

Of u in aanmerking komt voor een pro deo advocaat strafrecht is met name afhankelijk van uw inkomen in het peiljaar.

Peiljaar

Het peiljaar is het jaar waarna de Raad voor Rechtsbijstand kijkt om te beoordelen of u op basis van uw inkomen en vermogen in aanmerking komt voor een pro deo advocaat in Tilburg en omstreken. Het peiljaar is altijd 2 jaar geleden.

Voorbeeld: bij een aanvraag van een toevoeging van een pro deo advocaat op 31 maart 2014, wordt gekeken naar het inkomen in 2012.

Verzamelinkomen

Bepalend is het verzamelinkomen in het peiljaar. Het verzamelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in de 3 boxen. Het gaat om het inkomen dat door de Belastingdienst is vastgesteld op basis van uw aangifte. Indien u geen aangifte heeft gedaan, dan wordt er uitgegaan van het belastbaar inkomen dat de Belastingdienst heeft vastgesteld op basis van de bij hen bekende gegevens.

Het gaat om het totaal van alle inkomsten en de aftrekposten in de volgende 3 boxen:

box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning (ook uitkering)
box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang
box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

Op zich hoeft u uw verzamelinkomen niet precies te weten. Het is alleen voor uzelf prettig om een inschatting te kunnen maken of u in aanmerking komt voor een pro deo advocaat strafrecht, en om te weten welke eigen bijdrage u kunt verwachten.

TIP: Als u nog een brief hebt van de Belastingdienst met de vaststelling van uw aangifte in het peiljaar, dan kunt u op de achterzijde het verzamelinkomen vinden.Eventueel zou u nog kunnen proberen om telefonisch contact op te nemen met de Belastingdienst via (0800)0543.

Tabel inkomensgrenzen

In de wet zijn de wettelijke grenzen vastgelegd wanneer iemand recht heeft op een pro deo advocaat, en hoeveel eigen bijdrage u dan moet betalen. In het algemeen geldt dat u recht hebt op een pro deo advocaat wanneer uw inkomen valt binnen de volgende inkomensgrenzen:

  • een inkomen tot € 25.600,00 voor alleenstaaanden,
  • een inkomen tot € 36.100,00 bij gehuwden, samenwonenden of eenoudergezinnen met een minderjarig kind

Voor meer informatie over de inkomensgrenzen en de te betalen eigen bijdrage verwijzen wij naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Peiljaarverlegging

Indien u verwacht dat uw inkomen dit jaar minimaal 15% lager is dan uw inkomen van twee jaar geleden, dan kunt u een peiljaarverlegging aanvragen. Een peiljaarverlegging houdt in dat u aan de Raad voor Rechtsbijstand vraagt om de eerder naar aanleiding van de toevoegingsaanvraag genomen beslissing te heroverwegen, en op basis van uw huidige (geschatte) inkomen een nieuwe beslissing te nemen.

Meer informatie over peiljaarverlegging >

Vermogensgrens

Verder geldt er nog een vermogensgrens:

Uw vermogen mag in het peiljaar niet meer zijn geweest dan: € 20.785
Heeft u kinderen, dan mag hier per kind een bedrag van € 2.779 bij wordt opgeteld.
Bij 65+ geldt een bijzonder extra heffingsvrije vermogen van maximaal:  € 27.516.

N.B. een eigen woning telt niet mee als vermogen

 

Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden